Redagowanie form pisemnych wcale nie jest takie bezproblemowe jak mogłoby się wydawać. Chociaż wyrażać opinię może każdy, to nie zawsze musi to być tożsame z jakością takiego tworu. Po co właściwie warto pisać pozytywnie wyróżniające się teksty? Ponieważ taki produkt naszej wyobraźni może przynieść korzyści tak w sensie materialnym jak i w aspekcie autotelicznym. W jaki sposób jednakże napisać dobry merytorycznie tekst? Przede wszystkim konieczna jest ogólna koncepcja. Twórca nie musi jej nawet zamieszczać w gotowej wersji pracy. Istotne, aby sformułował ją dla siebie. Tekst to jednak nie tylko zawartość merytoryczna. Przedstawiająca taką samą wartość jest jego forma. Konieczny jest zgodny z logiką podział na harmonijne mniejsze całości. Równowaga następujących po sobie części to podstawa. Wprowadzający fragment nie może być zbyt rozbudowany, tak jak i część zamykająca. Zaleca się by wykorzystywać różnego rodzaju elementy ilustrujące, a przy tym operować językiem sugestywnym. Nie należy zapominać o istotnej roli poczucia humoru. Interesujący tekst pozwoli uzyskać duże grono oddanych czytelników. Dobrze wykonana praca da efekty także w wymiarze finansowym. Im więcej czytelników, tym żywsze zainteresowanie potencjalnych reklamodawców.